TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYMĄ

Savivaldybės teisės aktai


Kiti teisės aktai

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimas:

Dėl daugiabučių namų valdymo ir administravimo

Dėl DNSB veiklos reglamentavimo

Dėl JVS veiklos reglamentavimo

Informacija atnaujinta 2022-04-25, 16:59:00