TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYMĄ

Savivaldybės teisės aktai


Kiti teisės aktai

Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimas:

  • Dėl daugiabučio gyvenamojo namo, Vytauto g. 165, Ariogaloje, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo (2022-11-21 įsakymas Nr. A1-1509)
  • Administruojamų Raseinių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas (2021-08-30 įsakymas Nr. A1-896)
  • Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Turgaus g. 33, Raseiniai, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo (2022-04-06 įsakymas Nr. A1-441)

Dėl daugiabučių namų valdymo ir administravimo

Dėl DNSB veiklos reglamentavimo

Dėl JVS veiklos reglamentavimo

Informacija atnaujinta 2022-11-28, 16:23:36