TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTIS DAUGIABUČIŲ NAMŲ VALDYMĄ

Savivaldybės teisės aktai

 • Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Algirdo g. 27, Raseiniai, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo (2024-03-20 potvarkis Nr. M-200)
 • Dėl daugiabučio gyvenamojo namo, Vytauto g. 165, Ariogaloje, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo (2022-11-21 įsakymas Nr. A1-1509)
 • Administruojamų Raseinių rajono daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas (2021-08-30 įsakymas Nr. A1-896)
 • Dėl daugiabučio gyvenamojo namo Turgaus g. 33, Raseiniai, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo (2022-04-06 įsakymas Nr. A1-441)
 • Dėl daugiabučio gyvenamojo namo, Melioratorių g. 7, Ariogaloje, bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo (2023-04-03 įsakymas Nr. A1-434)
 • Maksimalių bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašas (2022-01-28 sprendimas Nr. TS-31)
 • Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalus techninės priežiūros tarifai (2022-01-28 sprendimas Nr. TS-32)
 • Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos 2024 m. planinių patikrinimų planas
 • Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės Raseinių rajono savivaldybėje taisyklės (2023-11-23 sprendimas Nr. TS-301)
 • Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalus tarifai (2019-08-28 sprendimas Nr. TS-259
 • Asmenų, pretenduojančių teikti Raseinių rajono savivaldybės daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašas (2022-04-22 įsakymas Nr. A1-520)
 • Raseinių m. kompleksiškai tvarkomų daugiabučių namų kiemų sąrašas (2020-04-09 sprendimas Nr. TS-94)
 • Renovuotų daugiabučių namų sąrašas 

Dėl daugiabučių namų valdymo ir administravimo

Dėl DNSB veiklos reglamentavimo

Dėl JVS veiklos reglamentavimo

Informacija atnaujinta 2024-03-21, 08:27:31