Teisinė pagalba

Įdiegiama valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos informacinė sistema TEISIS

   Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba informuoja, kad nuo 2021 m. balandžio 1d. įdiegiama teisinių paslaugų informacinė sistema –TEISIS. Pažymime, kad pirminės teisinės pagalbos teikimo funkcijos, susijusios su asmenų aptarnavimu (konsultacijų teikimu, dokumentų rengimu, prašymų dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pildymu ir pateikimu, duomenų fiksavimu) bus administruojamos ir vykdomos tik per TEISIS.

   Pirminė teisinė pagalba teikiama visiems fiziniams asmenims, gyvenantiems Raseinių rajono savivaldybėje, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos patalpose II a., Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai, el. paštas [email protected], tel. (8 428) 41 563, 8 686  01 068.


Privalomoji mediacija 

   Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Mediacijos įstatymo nuostatoms dėl privalomosios mediacijos vykdymo šeimos ginčuose, daugeliui kyla klausimas ar visais atvejais reikia kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą norint gauti mediacijos paslaugą. Teisės aktai neįpareigoja ginčo šalių dėl privalomosios mediacijos vykdymo kreiptis tik į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Ginčo šalys arba šalis turi teisę pasirinkti mediatorių iš LR mediatorių sąrašo pačios ir tiesiogiai kreiptis į pasirinktus mediatorius dėl mediacijos paslaugų suteikimo. Tuomet tokios paslaugos būtų apmokamos tik ginčo šalių lėšomis. Į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl privalomosios mediacijos ginčo šalis arba šalys kreipiasi tuomet, kai pageidauja gauti valstybės lėšomis apmokamą mediacijos paslaugą. Tuomet Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba parenka mediatorių. Kreipiantis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą dėl privalomosios mediacijos paslaugų teikimo, mediacijos administravimo procedūra parenkant mediatorius yra ilgesnė.

   Valstybės lėšomis privalomosios mediacijos paslauga atlyginama iki keturių valandų (papildomai iki vienos valandos mediatorius gali skirti laiką pasirengimui ir iki vienos valandos rezultatų įforminimui). Jeigu vykdant mediaciją nepakanka šių valstybės biudžeto lėšomis apmokamų valandų, tuomet ginčo šalims ir mediatoriui tarpusavyje sutarus, mediacija gali būti tęsiama ginčo šalių lėšomis. Teisės aktai nedraudžia toliau vykdyti mediaciją privačiai, kadangi teisinis reglamentavimas nenumato galimybės pratęsti privalomosios mediacijos vykdymą valstybės lėšomis.

   Pirminė teisinė pagalba teikiama visiems fiziniams asmenims, gyvenantiems Raseinių rajono savivaldybėje, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos patalpose II a. adresu Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai, el. paštas [email protected], tel. (8 428) 41 563, 8 686  01 068.

Kreipkis ir gauk nemokamą teisinę pagalbą bei nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą
 
   Valstybės garantuojama teisinė pagalba, kurią finansuoja valstybė, susideda iš Pirminės teisinės pagalbos ir Antrinės teisinės pagalbos.

   Pirminė teisinė pagalba teikiama kiekvienoje šalies savivaldybėje, čia žmonės konsultuojami teisinėmis temomis. Konsultacijomis gali pasinaudoti visi, neatsižvelgiant į turto ir pajamų lygį- kiekvienas gali gauti nemokamą vienos valandos konsultaciją kiekvienu jam rūpimu klausimu.

   Antrinė teisinė pagalba Lietuvoje teikiama nuo 1995-ųjų metų. Jos teikimą administruoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, kurios steigėjas yra Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija.

   Valstybėje sudarytos sąlygos lygiai vienodai siekti teisingumo ir tiems žmonėms, kurie gauna nedideles pajamas ir neturi turto- bylinėjimosi ir advokato paslaugų išlaidas tokiais atvejais padengia valstybė. Todėl, kuomet prireikia teisinių paslaugų, reikėtų kreiptis į Tarnybą ir teirautis, ar yra galimybė gauti n e m o k a m ą teisinę pagalbą. Siekiama, kad valstybės garantuojama teisinė pagalba taptų prieinama vis didesniam žmonių ratui.

   Informuojame, kad 2023 metais Raseinių rajono savivaldybėje pirminė teisinė pagalba suteikta 592  gyventojams, surašyti 110 prašymai antrinei teisinei pagalbai gauti, 54 prašymai suteikti privalomąją mediaciją, parengti 21 procesiniai dokumentai. Daugiausia gyventojų kreipėsi šeimos teisės (santuokos nutraukimo, nepilnamečių vaikų išlaikymo, tėvystės nustatymo ar pripažinimo, asmenų globos, rūpybos nustatymo ir kt.) klausimais bei civilinio proceso ir civilinės teisės (paveldėjimo, daiktinės, prievolių teisės ir kt.) klausimais.

   Smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimas – smurtiniu nusikaltimu padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimas iš Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos, kai yra priimtas apkaltinamasis teismo nuosprendis ir smurtinį nusikaltimą padaręs asmuo ar už jo veiką atsakingas asmuo neatlygina teismo sprendimu priteistos žalos.

   Pirminė ir antrinė teisinė pagalba fiziniams asmenims, gyvenantiems Raseinių rajono savivaldybės teritorijoje teikiama Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos II a. patalpose adresu Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai, el. paštas [email protected], tel. (8 428) 41 563, 8 686  01 068.

 

Gyventojų priėmimo laikas:

  • Pirmadienis- Ketvirtadienis   8-17.00 val.
  • Penktadienis  8-15.45 val.
Pietų pertrauka nuo 12-12.45 val.
Informacija atnaujinta 2024-01-16, 11:13:03