Pirminė teisinė pagalba

INFORMACIJA APIE PIRMINĘ TEISINĘ PAGALBĄ

   Raseinių rajono savivaldybės administracijoje teikiama nemokama pirminė teisinė pagalba - tai 1 valandos konsultacija tesės klausimais, teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus (dokumentai teismui ir kt.), rengimas.
   Pirminės teisinės pagalbos esmė, kad vietos gyventojai galėtų tinkamai ginti savo pažeistas teises ir įstatymų saugomus interesus.

Pirminę teisinę pagalbą teikia:

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vyriausioji specialistė Audronė Doilidovienė
117 kabinetas (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai).
Tel. pasiteiravimui: (8 428) 41 563; 8 686  01 068
El. p. [email protected]
 

Kam ir kokiomis sąlygomis teikiama teisinė pagalba

   Pirminė teisinė pagalba teikiama nemokamai visiems fiziniams asmenims, neatsižvelgiant į asmens turtą ir pajamas. Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją. Su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pvz. tapatybės kortelę, pasą, vairuotojo pažymėjimą).

   Pirminė teisinė pagalba suteikiama iš karto, kai asmuo kreipiasi. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.
   Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.
   Raseinių rajono savivaldybėje pirminė teisinė pagalba atsako ir į klausimus pateiktus elektroniniu būdu. Klausimus galite pateikti svetainės skyriuje „Klausimai-pasiūlymai“.

Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

 • Jūsų reikalavimai bus akivaizdžiai nepagrįsti;
 • tuo pačiu klausimu Jums jau buvo suteikta išsami konsultacija;
 • akivaizdu, kad advokato konsultaciją galite gauti nesinaudodami šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • kreipiatės ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Pirminės teisinės pagalbos turinys:

 • teisinė informacija - informacija apie teisės sistemą, įstatymus ir kitus teisės aktus, teisinės pagalbos teikimą;
 • teisinė konsultacija - patarimai teisės klausimais;
 • dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas, išskyrus procesinių dokumentų, skirtų teismams (ieškiniai, pareiškimai, skundai, prašymai ir kt. procesiniai dokumentai), rengimas;
 • patarimai dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka;
 • veiksmai dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimas;
 • prašymų surašymas dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo, paaiškėjus, kad bus reikalinga antrinė teisinė pagalba (procesinių dokumentų teismui parengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju ir kitais įstatymo numatytais atvejais). 

Primename

 • Teisinės konsultacijos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Jos trukmė gali būti pratęsta, jei yra savivaldybės arba įgalioto asmens sprendimas.
 • Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

 

 

Informacija atnaujinta 2021-02-09, 16:41:31