Antrinė teisinė pagalba

   Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių (šeimos) turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių. Yra du turto ir pajamų lygiai Pirmasis turto ir pajamų lygis ir Antrasis turto ir pajamų lygis.
Pirmasis asmens pajamų lygis
   Pirmajam pajamų lygiui nustatyti vertinamos asmens pajamos ir turimų išlaikytinių skaičius. Asmens pajamos per metus neturi viršyti 37,68 VRP (VRP- valstybės remiamos pajamos), kurios šiuo metu yra 147 Eur, dydžio, t. y. 5 538,96 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama  po 14,13 VRP per metus (2 077,11 Eur).

Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju pirmasis pajamų lygis būtų
37,68*147+14,13*1*147=7 616,07 Eur. Eur. Asmens, turinčio 2 išlaikytinius pirmasis pajamų lygis būtų 37,68*147+14,13*2*147=9 693,18 Eur ir t.t. Jeigu asmens pajamos per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 7 616,07 Eur turint 1 išlaikomą asmenį arba turint 2 išlaikytinius – 9 693,18 Eur ir t.t., tai tokiam asmeniui būtų paskirtas 100 procentų valstybės finansuojamas advokatas. 

Taigi, pirmasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę: 

37,68* 147 Eu+14,13*x (x – asmens išlaikomų asmenų skaičius) *147 Eur.

Antrinė teisinė pagalba

 I lygis
(100 % apmokama)

 

Per metus (Eur)

Per mėnesį (Eur)

1 asmens pajamos

5 538,96

461,58

+1 išlaikytinis

7 616,07

634,67

 +2 išlaikytiniai

9 693,18

807,77

+3 išlaikytiniai

11 770,29

980,86

+4 išlaikytiniai

13 847,40

1 153,95

 

Pastaba.

Bendrai gyvenančiais asmenimis yra laikomi:

-         sutuoktiniai ir jų vaikai (įvaikiai) iki 18 metų;

-         nedirbantys nesusituokę ir su kitu asmeniu bendrai negyvenantys vaikai (įvaikiai) nuo 18 iki 24 metų: besimokantys mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas (išskyrus asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ar formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu, studijuojantys aukštojoje mokykloje nuolatine arba dienine studijų forma, taip pat asmenys nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos;

-         bendrai su pareiškėju gyvenantys ir jo išlaikomi kiti asmenys.

 

Pirmasis asmens turto lygis
   Pirmasis turto lygis nustatomas įvertinant asmens (šeimos) turtą (būsto, žemės ir kilnojamo turto dydžius (pinigines lėšas ir kt.) bei turimų išlaikytinių skaičių.
   

 Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo pirmojo lygio, Jums bus teikiama 100 procentų valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba.

Antrasis asmens pajamų lygis   

   Asmens turto ir pajamų lygis antrinei teisinei pagalbai gauti- kai asmens pajamos per metus neviršija 56,52 VRP, t. y. 8 308,44 Eur metinių pajamų. Už kiekvieną išlaikytinį pridedama po 20,74 VRP per metus (3 048,78 Eur).  


Pavyzdžiui, asmuo turi 1 išlaikomą asmenį, tokiu atveju antrasis pajamų lygis būtų 56,52*147+20,74*1*147=11 357,22 Eur. Asmens, turinčio 2 išlaikytinius antrasis pajamų lygis būtų 56,52*147+20,74*2*147=14 406 Eur ir t.t. Jeigu asmens pajamos per metus turint 1 išlaikomą asmenį viršija 7 616,07 Eur, tačiau neviršija 11 357,22 Eur, o turint 2 išlaikytinius – viršija 9 693,18  Eur, tačiau neviršija 14 406  Eur ir t.t., tai toks asmuo gautų 50 % valstybės finansuojamą advokatą.

Taigi, antrasis pajamų lygis nustatomas pagal formulę: 
 
56,52*147 Eur  + 20,74*x (kai x yra asmens išlaikomų asmenų skaičius) * 147 Eur
 

  Antrinė teisinė pagalba

 II lygis 
(50 % apmokama)

 

 
 Per metus (Eur)

 
 Per mėnesį (Eur)

1 asmens pajamos

8 308,44

692,37

+1 išlaikytinis

11 357,22

946,44

 +2 išlaikytiniai

14 406

1 200,50

+3 išlaikytiniai

17 454,78

1 454,57

+4 išlaikytiniai

20 503,56

1 708,63

 
Antrasis asmens turto lygis 
   Antrojo lygio turto normatyvas gaunamas pirmojo lygio turto normatyvą dauginant iš 1,5 karto. 

 Jei Jūsų turtas ir pajamos neviršija nustatytojo antrojo lygio, valstybė Jums garantuos ir apmokės 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.

   Asmuo gali gauti antrinę teisinę pagalbą tik, jeigu pirmąjį arba antrąjį lygį atitinka ir turto, ir pajamų vertė. Apskaičiavus turto ir pajamų normatyvus, žiūrima, ar asmens (šeimos) deklaruoto turto ir pajamų vertė neviršija šio turto ir pajamų lygio.
   Kai asmeniui nustatomi skirtingi turto ir pajamų lygiai (turto – pirmasis; pajamų – antrasis lygis ar atvirkščiai), pareiškėjui nustatomas antrasis turto ir pajamų lygis, o antrinė teisinė pagalba teikiama 50 procentų valstybei garantuojant ir apmokant antrinės teisinės pagalbos išlaidų.
   Jeigu bent vienas normatyvas (turto ar pajamų) viršija antrojo lygio normatyvą, teikti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą yra atsisakoma.
   Ši pateikta informacija yra bendro pobūdžio. Dėl informacijos apie galimybę gauti antrinę teisinę pagalbą kiekvienu konkrečiu atveju prašome kreiptis į Raseinių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrių, 117 kab. (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai), tel. pasiteiravimui (8 428)  41 563 ar į Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.
   Valstybės garantuojama teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto. Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti internetiniame tinklalapyje www.vgtpt.lrv.lt
 
Informacija atnaujinta 2022-06-01, 11:10:01