Bendrųjų planų stebėsena

   Raseinių rajono savivaldybės bendrasis planas, patvirtintas Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.TS-48 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.
   Bendrasis planas galioja neterminuotai, konkretūs sprendiniai bendrajame plane numatyti 10-ties metų laikotarpiui, bendrojo plano stebėsena bus atliekama kasmet.
   Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. A1-637 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo sprendinių įgyvendinimo programos tvirtinimo“ (priedas) yra patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa, kurios tikslas – kaupti ir analizuoti informaciją apie bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, stebėti ir analizuoti Raseinių rajono savivaldybės teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui.
   Raseinių rajono teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita (priedas), patvirtinta Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. A1-1068 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo pakeitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2015-2016 metų ataskaitos tvirtinimo“
 
 
Informacija atnaujinta 2021-04-12, 13:09:41