Informacija apie išrašytus leidimus

Informacija apie išrašytus leidimus saugotiniems medžiams ir krūmams kirsti, intensyvaus genėjimo darbams atlikti

Informacija apie išrašytus leidimus nuo 2022 m. sausio 1 d. želdinių pertvarkymui:


Eil. Nr.

Leidimo išdavimo duomenys (data, nr.)

Darbų atlikimo pobūdis (kirtimas, genėjimas)

Saugotinų - želdinių rūšis

Kie-kis, vnt

Želdinio skersmuo (stiebo 1,3 m. aukštyje), cm

At-ku-ria-mo-ji ver-tė, Eur

Priežastis

Kita informacija

 1.

Sugintų k., (kelio apsaugos zona), Nemakščių sen., 

 

 

 

 

 

 

2022-01-07, (21.5)GE2-01

 kirtimas

 beržas

 1

40 

 -

pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-01-17

 2.

Piliakalnio g. 2, Palendrių k., Kalnujų sen.

 

 

 

 

 

 

2022-01-17, (21.5)GE2-02 

kirtimas

 klevai

30-50 

 -

pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-02-03

 3.

Kryžkalnio g 17, Nemakščių mstl., Nemakščių sen., 

 

 

 

 

 

 

2022-01-17, (21.5)GE2-03

 kirtimas

Klevas

tuopa

 1

1

 50

50

 

gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis; auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais

darbus vykdyti nuo 2022-02-03

4. 

Eglynės g. 10, Girkalnio mstl., Girkalnio  sen.

 

 

 

 

 

 

2022-01-17, (21.5)GE2-04

 kirtimas

gluosnis 

50 

 

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

 darbus vykdyti nuo 2022-02-03

 5.

 Uosių g. Gylių k., Viduklės sen.

 

 

 

 

 

 

2022-01-17, (21.5)GE2-05

genėjimas

 uosiai

20 

 20-40

 

Intensyvus genėjimas, kraštovaizdžio formavimas

darbus vykdyti nuo 2022-03-02

 6.

 Dubysos g. Akstinų k., Pagojukų sen., 

 

 

 

 

 

2022-01-17, (21.5)GE2-06

 kirtimas

uosius 

 50

 

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-02-03

 7.

 Biliūnų k., Girkalnio sen.

 

 

 

 

 

 

 2022-01-17, (21.5)GE2-07

 kirtimas

gluosnis

eglės

 1

3

 40

20-30

 

auga elektros tinklų apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais

darbus vykdyti nuo 2022-03-02

 8.

 Šlapučių g., Vosiliškio k., Pagojukų sen.

 

 

 

 

 

 

 2022-01-18, (21.5)GE2-08

 genėjimas

 liepos

 8

20-25 

 

yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų; auga valstybinės ar vietinės reikšmės kelio juostoje ir dėl blogos būklės kelia grėsmę užvirsti ant kelio 

darbus vykdyti nuo 2022-03-02

9.

 Medelyno g. 1, Raseiniai

 

 

 

 

 

 

 2022-01-18, (21.5)GE2-09

 kirtimas

egles 

20 

 

auga elektros tinklų apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais

 darbus vykdyti nuo 2022-03-02

 10.

 Kęstučio g. 126, Viduklės mstl., Viduklės sen.

 

 

 

 

 

 2022-01-18,  (21.5)GE2-10

 kirtimas

klevai 

80; 45 

 

auga elektros tinklų apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais

darbus vykdyti nuo 

11.

Jazminų g. 6, Raseiniai

2022-01-18,  (21.5)GE2-11 kirtimas kėnis 1 30 auga elektros tinklų apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais darbus vykdyti nuo 2022-02-03
12. Bakaičių k. 9, Girkalnio sen.
2022-01-18,  (21.5)GE2-12 kirtimas ąžuolas 1 70 yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų; auga valstybinės ar vietinės reikšmės kelio juostoje ir dėl blogos būklės kelia grėsmę užvirsti ant kelio darbus vykdyti nuo 2022-02-03
13. Žemaičių g. 3, Girkalnio mstl., Girkalnio sen.
2022-01-31, (21.5)GE2-13 kirtimas uosius 2 35-40 yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų; darbus vykdyti nuo 2022-02-18
14. Godlaukio k. 6, Šiluvos sen.
2022-01-31, (21.5)GE2-14 kirtimas klevas 1 80 yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų; darbus vykdyti nuo 2022-02-18
15.  Kalno- Liepų g. Užkalnių k, Nemakščių sen.
2022-01-31, (21.5)GE2-15 genėjimas liepos 7 20-35 Intensyviam genėjimui atlikti darbus vykdyti nuo 2022-03-11
16. Žažačių k., Viduklės sen.
2022-01-31, (21.5)GE2-16 kirtimas

Klevas

ąžuolas

1

1

45

50

yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų; darbus vykdyti nuo 2022-02-18
17. Katauskių k., Šiluvos sen.
2022-01-31, (21.5)GE2-17 kirtimas juodalksniai 6 41-84 yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų; darbus vykdyti nuo 2022-02-18
18. Dubysos g. 1, Butkiškės k., Ariogalos sen.
2022-01-31, (21.5)GE2-18 kirtimas klevas 1 100 yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų; darbus vykdyti nuo 2022-02-18
19. Vytauto Didžiojo g. 31 A, Raseiniai
2022-01-31, (21.5)GE2-19 kirtimas gluosnis 1 50 yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų; darbus vykdyti nuo 2022-02-18
20. Maironio g. 78, Raseiniai
2022-01-31, (21.5)GE2-20 kirtimas gluosnis 1 50 yra pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų; darbus vykdyti nuo 2022-03-11
21.  Žemaičių g. 31, Girkalnio mstl., Girkalnio sen.
2022-02-03, (21.5)GE2-21 kirtimas klevai 2 40-50  auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais darbus vykdyti nuo 2022-02-21
22. Dvaro g. 10, Pašešuvio k., Nemakščių sen.
2022-02-03, (21.5)GE2-22  kirtimas liepa 1 50 pažeista stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų darbus vykdyti nuo 2022-03-12
23. Maironio g., L. Giros g., Dubysos g., Raseiniai
2022-02-03, (21.5)GE2-23 genėjimas

Liepos

Šermukšniai

kaštonai

8

4

12

20-40 - auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais; pažeista stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų darbus vykdyti nuo 2022-03-12
24. Maironio g. 38, Raseiniai, Raseinių m. sen.
2022-02-03, (21.5)GE2-24 kirtimas Kalninė guoba, pocūgės

1

2

35

20-25

gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis darbus vykdyti nuo 2022-03-12
25. 

Vilniaus g. tarp sklypų Nr. 199-125, Raseiniai, Raseinių m. sen.

2022-02-03, (21.5)GE2-25 kirtimas liepos 3 20-35 auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais darbus vykdyti nuo 2022-03-12
26. Jaunimo g. /Vaižganto g. skveras  Raseiniai, Raseinių m. sen.
2022-02-03, (21.5)GE2-26 genėjimas

liepos

klevai

5

3

25-45 pažeista stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų darbus vykdyti nuo 2022-03-12
27. Kaštonų g., Alyvų g., Sodų g., Pušyno g., Kalno g., Eglynės g., Kalnujų mstl., Kalnujų  sen.
2022-02-03, (21.5)GE2-27 genėjimas

pušys

klevai

neskaičiuojama 10-20 auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais darbus vykdyti nuo 2022-03-12
28. Žagarės k., kelio apsaugos zonoje, Kalnųjų sen.
2022-02-03, (21.5)GE2-28 kirtimas

alksniai

klevai

5

4

20-35 auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais; pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų darbus vykdyti nuo 2022-03-12
29. Laisvė g. 11, Nemakščių mstl., Nemakščių sen.
2022-02-04, (21.5)GE2-29 kirtimas beržas 1 22 pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų darbus vykdyti nuo 2022-03-13
30. Liepų g. 54, Paliepių k., Ariogalos sen.
2022-02-08, (21.5)GE2-30 kirtimas liepa 1 22 auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais darbus vykdyti nuo 2022-02-25
31. Šermukšnių g. 6, Berteškių k., Betygalos  sen.
2022-02-08, (21.5)GE2-31 kirtimas uosis 1 40 gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis darbus vykdyti nuo 2022-02-25
32. Valstybinės reikšmės kelias Nr. 3533, privažiuojamasis kelias prie Šarkių k. nuo kelio Ariogala  - Raseiniai, kelio ruože nuo 0,969 iki 1,508 km kelio žemės sklypo ribose, Raseinių sen.
2022-02-08, (21.5)GE2-32 kirtimas gluosniai 15 10-72 auga valstybinės ar vietinės reikšmės kelio juostoje ir dėl blogos būklės kelia grėsmę užvirsti ant kelio darbus vykdyti nuo 2022-03-28
33. Bokšto g. 8 Andrušaičių k., Raseinių sen.
2022-02-08, (21.5)GE2-33 kirtimas beržai 4 20-35 auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais darbus vykdyti nuo 2022-02-25
34. Gedvydų k.9, Betygalos sen.
2022-02-08, (21.5)GE2-34 kirtimas pušis 1 30 pažeista stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų darbus vykdyti nuo 2022-02-25
35. Ūkininkų g. 4, Pramedžiavos k., Girkalnio sen. 
2022-02-08, (21.5)GE2-35 kirtimas klevas 1 50 pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų darbus vykdyti nuo 2022-02-25
36. Kaimutės g. 11, Gėluvos k., Ariogalos  sen.,
2022-02-08, (21.5)GE2-36 kirtimas Ąžuolas 1 80 pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų darbus vykdyti nuo 2022-02-25
37. Vėgenų k.1, Girkalnio sen.
2022-02-08, (21.5)GE2-37 kirtimas uosiai 2 40-50 pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų; gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis. darbus vykdyti nuo 2022-02-25


Leidimų sąrašas (nuo 2022-02-03) »

Informacija apie išrašytus leidimus nuo 2021 m. lapkričio 1 d. želdinių pertvarkymui:

Eil. Nr.

Leidimo išdavimo duomenys (data, nr.)

Darbų atlikimo pobūdis (kirtimas, genėjimas)

Saugotinų - želdinių rūšis

Kiekis, vnt

Želdinio skersmuo (stiebo 1,3 m. aukštyje), cm

At-ku-ria-mo-ji ver-tė, Eur

Priežastis

Kita informacija

1.

Paliepių g. 9, Taurupio k., Ariogalos sen.

 

 

 

 

 

 

2021-11-30, (21.5)GE2-109

genėjimas

liepos

11

30-35

-

Intensyviam genėjimui atlikti

darbus vykdyti nuo 2021-12-17

2.

Tošupio  g. 23, Saugailių k., Betygalos  sen.

 

 

 

 

 

 

2021-11-30, (21.5)GE2-110

kirtimas

 

kaštonai

klevai

2

2

89; 53

71; 38

-

pažeisti stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2021-12-17

3.

Vėtrų g. 11, Verėduva, Ariogalos  sen.

 

 

 

 

 

 

2021-11-30, (21.5)GE2-111

kirtimas

 

klevas

1

22

-

auga elektros tinklų apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais

darbus vykdyti nuo 2021-12-17

4.

Tvenkinio g. 11, Sujainiai, Paliepių  sen.

 

 

 

 

 

 

2021-11-30, (21.5)GE2-112

kirtimas

 

tuopa

1

115

-

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2021-12-17

5.

Vilniaus g. 66, Raseiniai, Raseinių m. sen.

 

 

 

 

 

 

2021-11-30, (21.5)GE2-113

kirtimas

 

liepa

1

50

-

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2021-12-17

6.

Karių kapinių teritorijoje, Šiluvos mstl., Šiluvos  sen.

 

 

 

 

 

2021-11-30, (21.5)GE2-114

kirtimas

liepa

1

50

-

 pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2021-12-17

7.

Ligoninės g. 4, Raseiniai, Raseinių m. sen.

 

 

 

 

 

 

2021-11-30, (21.5)GE2-115

kirtimas

liepos

3

30-40

-

gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis

darbus vykdyti nuo 2021-12-17

8.

Raseinių g. 16, Šiluvos mstl., Šiluvos  sen.

 

 

 

 

 

 

2021-11-30, (21.5)GE2-116

kirtimas

klevas

1

60

 

auga elektros tinklų apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais

darbus vykdyti nuo 2021-12-17

9.

Dubysos g. 7, Pagojo k., Ariogalos sen.

 

 

 

 

 

 

2021-11-30, (21.5)GE2-117

kirtimas

beržas

liepos

1

2

30-35

-

gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis; auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais

darbus vykdyti nuo 2021-12-17

10.

Dainavos g. 9, Nemakščių mstl., Nemakščių sen.

 

 

 

 

 

2021-11-30, (21.5)GE2-118

kirtimas

klevas

1

46

-

auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais

darbus vykdyti nuo 2021-12-17

11.

Tilto g. 21, Lyduvėnų mstl., Šiluvos sen.

2021-12-06, (21.5)GE2-119

kirtimas

genėjimas

klevus

klevas

3

1

70; 83; 63

75

-

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2021-12-22

12.

Plingių k. 7, Girkalnio sen. 

2021-12-06, (21.5)GE2-120

kirtimas

maumedis

1

30

-

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2021-12-22

13.

Pigainių k., Ariogalos  sen.

2021-12-21, (21.5)GE2-121

kirtimas

Liepa 

beržas

klevus

laukinė obelis

1

1

3

56

39

37; 32; 30; 36 

-

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-01-07

14. 

V. Grybo g. 6, Raseiniai

2021-12-21, (21.5)GE2-122

Kirtimas

Genėjimas

Pušis

Beržus 

uosius

2

3

3

20

35; 12-15

20-40

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-02-04

15.

V. Grybo g. 4, Raseiniai

2021-12-21, (21.5)GE2-123

genėjimas

liepos

neskaičiuojama

20-30

Intensyviam genėjimui atlikti

darbus vykdyti nuo 2022-02-04

16.

Raseinių m. civilinės kapinės

2021-12-21, (21.5)GE2-124

kirtimas

beržas

1

80

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų bei atliktos ekspertizės išvada

darbus vykdyti nuo 2022-02-04

17.

Medelyno g. 1, Raseiniai

2021-12-31, (21.5)GE2-125

kirtimas

eglės

3

20

-

auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nustatytais apribojimais

darbus vykdyti nuo 2022-02-11

18.

Vilniaus g. 128, Raseiniai

2021-12-31, (21.5)GE2-126

kirtimas

uosis

1

40

-

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-02-11

19.

Dubysos g. 39, Raseiniai

2021-12-31, (21.5)GE2-127

kirtimas

beržus

2

35-40

-

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-02-11

20.

Vaižganto g. 6, Raseiniai

2021-12-31, (21.5)GE2-128

kirtimas

maumedis

eglė

šermukšnis

uosialapis klevas

1

1

1

1

25

20

15

40

-

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-02-11

21.

Plingių k., Girkalnio sen.

2021-12-31, (21.5)GE2-129

kirtimas

Klevus

 

Beržas

gluosnius

8

 

1

2

83; 102; 90; 80; 78; 80; 90

32

30-40

-

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-01-17

22.

Plingių k., Girkalnio sen.

2021-12-31, (21.5)GE2-130

kirtimas

genėjimas

gluosnius

klevus

Neskaičiuojama

2

30-50

30-40

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-01-17

23.

Polimų k., Paliepių sen.

2021-12-31, (21.5)GE2-131

kirtimas

beržus

4

30-50

-

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-01-17

24.

Pareizgupio k., Paliepių sen.

2021-12-31, (21.5)GE2-132

genėjimas

ąžuolus

gluosnis

9

1

50-60

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-01-17

25.

Žemaičių g. 49 B, Ariogala, Ariogalos m. sen.

2021-12-31, (21.5)GE2-133

kirtimas

genėjimas

beržas

beržus

1

2

40

47; 52 

pažeistas stiebo ir šaknų puvinio arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų

darbus vykdyti nuo 2022-01-17

Informacija atnaujinta 2022-05-16, 17:10:30