Naudinga informacija

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS SUAUGUSIŲJŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE 

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Faktinis vietų skaičius

Laisvos vietos be išrašytų siuntimų

Išrašytų siuntimų skaičius

Gauti prašymai/ ruošiami dokumentai

Laukiančiųjų eilėje skaičius

1.

Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai

210

171

39

0

1

0

2.

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras

20

17

3

0

0

0

Iš viso

230

188

42

0

1

0

 Informacija atnaujinta: 2021-03-16

INFORMACIJA APIE LAISVAS VIETAS VAIKŲ DIENOS SOCIALINĘ PRIEŽIŪRĄ TEIKIANČIUOSE ĮSTAIGOSE RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Planinis vietų skaičius

Faktinis vietų skaičius

Laisvos vietos

Laukiančiųjų eilėje skaičius

1.

BĮ Raseinių socialinių paslaugų centras

25

24

1

-

2.

VO Ilgižių kaimo bendruomenė „Santaka“

15

15

0

-

3.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Raseinių skyrius

20

19

1

-

4.

VšĮ „Ariogalos tėkmė“

25

25

0

-

5.

Sargelių bendruomenės centras

20

20

0

7

6.

Kaimų bendruomenė „Saugailiai“

15

15

0

-

7.

Kaimų bendruomenė „Steponkaimis“

15

12

3

-

8.

Paupio kaimų bendruomenė

15

11

4

-

9.

Užkalnių kaimo bendruomenė

30

29

1

-

10.

Maltos ordino pagalbos tarnyba (Raseinių m.)

14

14

0

-

11.

Maltos ordino pagalbos tarnyba (Viduklės mstl.

24

24

0

-

Iš viso

218

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-03-16, 09:12:41