Statistika

   Per 2022 metų 1-ąjį ketvirtį Raseinių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius sudarė 268 civilinės būklės aktų įrašus: 15 santuokos, 27 santuokų nutraukimų, 40 gimimų, 178 mirčių ir 8 civilinės būklės aktų įrašų keitimo, taisymo, pildymo, atkūrimo ir anuliavimo, 1 pilietis pakeitė pavardę. Gauta 89 raštai, 115 prašymų išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, nuorašą ar kopiją, išsiųsta 121 atsakymas į gautus raštus, iš viso išduoti 186 civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašai, kopijos ar nuorašai.

   Per 1-ąjį šių metų ketvirtį mirė 178 rajono gyventojai: 97 moterys ir 81 vyras. Vyriausia mirusi moteris buvo 1918 m. gimimo (103 m.), vyriausias vyras - 1926 m. (95 m.) ; jauniausia mirusi moteris 1984 m. gimimo (37 m.), jauniausias miręs vyras 1992 m. gimimo (29 m.). Per ataskaitinį laikotarpį covidas pasiglemžė 21, vėžys 24 žmonių gyvybes. Savo noru arba dėl nelaimingo atsitikimo iš gyvenimo pasitraukė 9 raseiniškiai.

   Šių metų sausio-kovo mėnesiais rajone įregistruoti 40 kūdikių: 21 berniukas ir 19 mergaičių. Iš berniukams suteiktų vardų populiariausias vardas buvo Jokūbas, mergaitėms dažniausiai buvo suteikiami Augustės, Elijos ir Justės vardai.


 

Civilinės būklės aktų registravimas 2019–2021 m.

 

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Gimimas

263

240

218

Mirtis

510

640

586

Santuoka

151

105

128

Ištuoka

88

64

90

Papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai

140

55

28 

    Per 2021 metus Raseinių r. sav. administracijos Teisės , personalo ir civilinės metrikacijos skyrius sudarė 1050 civilinės būklės aktų įrašus, išdavė 677 civilinės būklės aktų įrašus liudijančius išrašus.

   Raseinių rajono bendruomenė sulaukė 218 naujagimių, iš jų į apskaitą įtraukti 29 užsienio valstybėse gimę vaikai. Per 2021 m. gimė 114 berniukų ir 104 mergaitės. Jauniausia mama – 16 m. amžiaus, vyriausia - 43 m.; jauniausias tėvas- 19 m., vyriausias - 56 m. Populiariausi berniukų vardai - Markas, Rokas, Dominykas, Arijus, Herkus mergaičių- Liepa, Gabija, Aurėja, Emilija, Ieva, Ema.

   Mirė rajone 586 gyventojų, iš jų 7 užsienio valstybėse, jų mirtis buvo įtraukta į apskaitą. Mirė 314 vyrų ir 326 moterys. Vyriausias miręs vyras buvo 1924 m. gimimo, jauniausias - 1997 m. Vyriausia mirusi moteris buvo gimusi 1917 m., jauniausia - 1981 m. 332 rajono gyventojų mirė dėl širdies ir kraujotakos sistemos ligų, 87 pralaimėjo kovą su vėžiu, COVID-19 pasiglemžė 69 rajono gyventojų gyvybes, 25 pasitraukė iš gyvenimo savo valia arba dėl nelaimingo atsitikimo ir t.t.

   Susituokė 128 poros: iš jų 5 santuokos buvo sudarytos užsienio valstybėse, 40 santuokų buvo sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir mūsų skyriuje įtrauktos į apskaitą. 96 poros aukso žiedus sumainė pirmą kartą, 8 poros tuokėsi antrą kartą, dar iš 24 susituokusių porų vienam sutuoktiniui tai buvo antroji ar trečioji santuoka. 8 santuokos buvo sudarytos Lietuvos Respublikos piliečių su užsienio šalių piliečiais (neįskaitant apskaitytų santuokų).

   Išsituokė per praėjusius metus 90 porų, iš jų 5 santuokos buvo nutrauktos užsienio valstybėse ir mūsų skyriuje įtrauktos į apskaitą. 43 išsituokusios poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 26 poros turėjo 1 nepilnametį vaiką, 21 pora 2 nepilnamečius vaikus. Iš praeitais metais nutrauktų santuokų ilgiausiai truko 47 metus, trumpiausiai - trejus metus.


     Per 2021 metų 3-ąjį ketvirtį Raseinių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius sudarė 285 civilinės būklės aktų įrašus: 67 santuokos, 26 santuokų nutraukimų, 63 gimimų, 122 mirčių ir 7 civilinės būklės aktų įrašų keitimo, taisymo, pildymo, atkūrimo ir anuliavimo, 1 pilietis pakeitė vardą ir (ar) pavardę. Gauta 97 raštai, 145 prašymai išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą, nuorašą ar kopiją,  išsiųsta 169 atsakymai į gautus raštus, iš viso išduoti 551 civilinės būklės akto įrašą liudijantis išrašai, kopijos ar nuorašai.

   Per 3-ąjį šių metų ketvirtį mirė 122 rajono gyventojai: 69 moterys ir  53 vyrai. Vyriausia mirusi moteris buvo 1921 m. gimimo, vyriausias vyras - 1931 m. ; jauniausia mirusi moteris 1981 m. gimimo, jauniausias miręs vyras 1995 m. gimimo. Per ataskaitinį laikotarpį nuo vėžio mirė 19 raseiniškių, covidas pasiglemžė 4 gyvybes.

   Per 3-ąjį rajone įregistruoti 63 kūdikiai: 36 berniukai ir 27 mergaitės. Iš berniukams suteiktų vardų populiariausi buvo Adas ir Markas, mergaitėms dažniausiai buvo suteikiami Aurėjos ir Lėjos vardai.


   Per 2021 metų 2-ąjį ketvirtį Raseinių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius sudarė 264 civilinės būklės aktų įrašus: 33 santuokas, 22 santuokų nutraukimų, 63 gimimų, 139 mirčių ir 7 civilinės būklės aktų įrašų keitimo, taisymo, pildymo, atkūrimo ir anuliavimo. Išduota 70 civilinės būklės aktą liudijančių išrašų, nuorašų arba kopijų, 1 pilietis pakeitė vardą ir (ar) pavardę.

   Per 2-ąjį šių metų ketvirtį mirė 139 rajono gyventojai: 73 moterys ir 66 vyrai. Vyriausia mirusi moteris buvo 1917 m. gimimo, vyriausias vyras - 1924 m. ; jauniausia mirusi moteris 1978 m. gimimo, jauniausias miręs vyras 1994 m. gimimo. Mirtis pasiglemžė ir 2019 m. gimusį kūdikį.

   Per ataskaitinį laikotarpį rajone įregistruoti 63 kūdikiai: 29 berniukai ir 34 mergaitės. Iš berniukams suteiktų vardų populiariausi buvo Armandas, Gabrielius ir Rokas, mergaitėms dažniausiai buvo suteikiami Liepos, Gabijos Tėjos vardai. Jauniausia vaikelio susilaukusi motina 17 metų, tėvas-19 metų. 


     Per 2021 metų 1-ąjį ketvirtį Raseinių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius sudarė 219 civilinės būklės aktų įrašus: 8 santuokas, 19 santuokų nutraukimų, 45 gimimų, 142 mirčių ir 5 civilinės būklės aktų įrašų keitimo, taisymo, pildymo, atkūrimo ir anuliavimo. Išduota 102 civilinės būklės aktą liudijantys išrašai, nuorašai arba kopijos, 2 piliečiai pakeitė vardą ir (ar) pavardę.

   Per 1-ąjį šių metų ketvirtį mirė 142 rajono gyventojai: 66 moterys ir 76 vyrai. Vyriausia mirusi moteris buvo 1921 m. gimimo, vyriausias vyras - 1924 m. ; jauniausia mirusi moteris 1958 m. gimimo, jauniausias miręs vyras 1989 m. gimimo.

   Per ataskaitinį laikotarpį rajone įregistruoti 45 kūdikiai: 27 berniukai ir 18 mergaičių. Iš berniukams suteiktų vardų pats populiariausias-Markas,  visoms mergaitėms buvo suteikti skirtingi vardai, nei vienas nepasikartojo. Iš rečiau vartojamų vardų mergaitėms buvo suteikta Loreinės, Emeiros, Frėjos vardai.


  

Civilinės būklės aktų registravimas 2018 - 2020 m. 

 

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Gimimas

294

263

240

Mirtis

507

510

640

Santuoka

141

151

105

Ištuoka

96

88

64

Papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai

167

140

55
 

    Per 2020 metus Raseinių r. sav. administracijos Teisės , personalo ir civilinės metrikacijos skyrius sudarė 1104 civilinės būklės aktų įrašus. Raseinių rajono bendruomenė sulaukė 240 naujagimių, iš jų į apskaitą įtraukti 28 užsienio valstybėse gimę vaikai. Per 2019 m. gimė 125 berniukai ir 115 mergaičių.  Jauniausia mama – 16 m. amžiaus, vyriausia- 45 m.; jauniausias tėvas- 19 m., vyriausias- 50 m. Populiariausi berniukų vardai - Markas, Jokūbas, Benas, Dovydas, Adomas, Tomas, Lukas,, mergaičių- Viltė, Smiltė,  Luknė, Iglė, Emilija, Ieva.

   Mirė rajone 640 gyventojų, iš jų 6 užsienio valstybėse, jų mirtis buvo įtraukta į apskaitą. Mirė 314 vyrų ir 326 moterys. Vyriausias miręs vyras buvo 1924 m. gimimo, jauniausias-1997 m. Vyriausia mirusi moteris buvo gimusi 1919 m., jauniausia- 1992 m. 360 rajono gyventojų mirė dėl širdies ir kraujotakos sistemos ligų, 85 pralaimėjo kovą su vėžiu, COVID-19 pasiglemžė 53 rajono gyventojų gyvybes, 32 pasitraukė iš gyvenimo savo valia arba dėl nelaimingo atsitikimo ir t.t.

   Susituokė 105 pora: iš jų 29 (26 įtrauktos į apskaitą) santuokos buvo sudarytos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka ir 1 įregistruota užsienio valstybėje ir skyriuje įtraukta į apskaitą. Pimą kartą aukso žiedus sumainė 64 poros, dar iš 22 susituokusių porų vienam sutuoktiniam santuoka buvo pirmoji, antrą kartą tuokėsi 14 porų, kitos poros tuokėsi trečią kartą.

   Išsituokė per praėjusius metus 64 poros, iš jų  2 santuokos buvo nutrauktos užsienio valstybėse ir pas mus įtrauktos į apskaitą. 28 išsituokusios poros neturėjo nepilnamečių vaikų, 24 poros turėjo po 1 nepilnametį vaiką, 14 porų po 2 nepilnamečius vaikus ir 1 pora  3 nepilnamečius vaikus. Iš praeitais metais nutrauktų santuokų ilgiausiai truko 46 metus, trumpiausiai- nepilnus metus, subyrėjo 4 santuokos, sudarytos 2017 m. ir net 5-2018 m.  
Informacija atnaujinta 2022-04-26, 11:12:05