Gyvūnai

   Gyvūnų laikytojų pareigas, bendruosius ir specialiuosius reikalavimus gyvūnų laikymui ir priežiūrai, draudžiamus veiksmus su gyvūnais, bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų kontrolę, leidimų laikyti pavojingų veislių šunis išdavimą, gyvūnų paėmimo globon tvarką savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse nustato:

   Atsakomybė: Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas už Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus numato pinigines baudas.
Informacija atnaujinta 2021-12-16, 14:52:10