Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos...

 • Titulinis
 • Vaiko gerovė
 • Koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugos
   Koordinuotos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugos skiriamos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
   Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.
   Koordinuotos paslaugos teikiamos:
 • šeimoms, patiriančioms socialinę riziką;
 • socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms (skurdas, negalia, psichikos ligos);
 • šeimoms, patekusioms į krizę (tėvų nedarbas, skyrybos, žalingi įpročiai, šeimos narių netektys);
 • vaikams, vengiantiems lankyti mokyklą, darantiems teisės pažeidimus ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams);
 • šeimoms, kurios augina vaikus, turinčius specialiųjų poreikių, iš jų vaikus, turinčius elgesio, emocijų ir kitų raidos sutrikimų;
 • vaikams, kuriems paskirtos minimalios priežiūros priemonės vykdymas yra neveiksmingas dėl tam tikrų veiksnių ar aplinkybių ir jų šeimoms;
 • tėvams, kurių vaikams paskirta vidutinė priežiūros priemonė;
 • vaikams, kuriems paskirta vidutinė priežiūros priemonė baigiasi ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
 
Informacija atnaujinta 2021-11-26, 14:24:25