Bendroji informacija

Atsakinga: 
Asta Cicėnienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė 
tel. (8 428)  41 564, mob. 8 618  69 137, el. p. asta.ciceniene@raseiniai.lt
   
   Raseinių rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (toliau – Koordinatorius) paskirtis - koordinuoti Savivaldybėje teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų ir jų tėvams ar globėjams/rūpintojams.
Informacija atnaujinta 2021-11-24, 10:58:08