Švietimo įstaigų vadovų veiklos vertinimo ataskaitos ir užduotys

 
» Raseinių r. Ariogalos gimnazijos vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Raseinių r. Šiluvos gimnazijos vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Raseinių Šaltinio progimnazijos vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Raseinių r. Ariogalos lopšelio-darželio vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Raseinių lopšelio-darželio „Liepaitė“ vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Raseinių specialiosios mokyklos vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
» Raseinių meno mokyklos vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
»  Kūno kultūros ir sporto centro vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais
»  Raseinių rajono Švietimo pagalbos tarnybos vadovo metinės veiklos užduotys kartu su siektinais veiklos rezultatais ir jų vertinimo rodikliais

Informacija atnaujinta 2022-04-28, 10:49:06