Projektai

Informacija apie projektą „Lyderių laikas 3“ »
 
Daugiau informacijos apie projektą »
  

NAUJIENOS

Atsakingai augame

   Šilti žvilgsniai, mielos šypsenos, modernūs kabinetai, draugiška ir saugi aplinka - tokie įspūdžiai išlikę iš darbo stažuotės Čekijos Česke Budejovice  gimnazijoje.

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius kartu su Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, Ariogalos gimnazija, Raseinių Šaltinio progimnazija ir Girkalnio pagrindine mokykla vykdo programos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą Nr. 2020-1-LT01-KA101-077644 „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“. 2021 m. lapkričio 8-12 d. keturi mokytojai iš minėtų mokyklų dalyvavo darbo stebėjimo vizite Česke Budejovicų gimnazijoje, Čekijos Respublikoje. Projekto tikslas – plėtojant mokyklų partnerystę ir tarptautiškumą atrasti ir pritaikyti patyriminio ugdymo patirtis, gerinančias rajono mokyklų mokinių pasiekimus. Uždavinys - dalyvaujant darbo stebėjimuose stiprinti mokytojų profesinį kapitalą, įgalinti rajono pedagoginę bendruomenę Lyderių laikas 3 projekte keliamo tikslo - sukurti patyriminio ugdymo modelį rajone - įgyvendinimui ir tvarumui užtikrinti.

   Atlikdamos stažuotę  Česke Budejovicų gimnazijoje mokytojai stebėjo pamokas, susipažino su ugdymo įstaigos mokymo baze, Čekijos švietimo sistema,  ugdymo procesu, vyko susitikimai ir diskusijos su mokyklos  vadovais, mokytojais, psichologu. Kartu su gimnazijos administracija mokytojai  lankėsi  poilsio erdvėse,  laboratorijose, hibridinėse klasėse. Mokiniai šioje mokykloje mokomi nuo 12 metų, į mokyklą patenka konkurso būdu.  

   Vizito metu taip pat buvo pasiūlyta turininga kultūrinė programa - aplankyta pietų Bohemijos dalis (UNESCO saugomas žaviausias Bohemijos miestas – Česky Krumlovas).

   Stažuotė buvo labai naudinga. Mokytojai patobulino savo asmenines ir profesines kompetencijas, pagilino anglų kalbos žinias, patyriminio  ugdymo patirtis.

Rasa Mažeikienė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, stažuotės dalyvė  


                                    

Europos Sąjungos programos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo (KA1) „Bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumo projektai“ projektas „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ 

   Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Švietimo mainų paramos fondo direktorius 2020 m. rugpjūčio 30 d. pasirašė dotacijos sutartį programos Erasmus+ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekto Nr. 2020-1-LT01-KA101-077644 „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ įgyvendinimui. 

   2020 m. spalio 30 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius ir Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, Raseinių r. Ariogalos gimnazijos, Raseinių Šaltinio progimnazijos ir Raseinių r. Girkalnio pagrindinės mokyklos vadovai pasirašė programos Erasmus+ projekto „Patyriminis ugdymas. Augdamas Atsakingai Auginu“ įgyvendinimo konsorciumo sutartį. 

   Projekto tikslas – plėtojant mokyklų partnerystę ir tarptautiškumą atrasti ir pritaikyti patyriminio ugdymo patirtis, gerinančias rajono mokyklų mokinių pasiekimus. 

   Projekto uždaviniai: 

   1. Įgyti naujų organizacijos tobulinimo bei pokyčio valdymo kompetencijų dalyvaujant tarptautinėje projektinėje veikloje. 

   2. Kryptingai tobulinti rajono mokyklų mokytojų kompetencijas patyriminio ugdymo organizavimo srityje taikant STEAM mokymą, coding metodiką, mokymą per žaidimus bei projektinę veiklą.

   3. Dalyvaujant darbo stebėjimuose stiprinti mokytojų profesinį kapitalą, įgalinti rajono pedagoginę bendruomenę „Lyderių laikas 3“ projekte keliamo tikslo - sukurti patyriminio ugdymo modelį rajone - įgyvendinimui ir tvarumui užtikrinti. 

   Projektą parengė ir kartu su mokyklomis įgyvendins rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius. 

   Projektas skirtas rajono mokyklų mokytojų, vadovų bendrosioms ir profesinėms kompetencijoms tobulinti kuriant ir įgyvendinant patyriminio ugdymo modelį rajono ugdymo įstaigose. 

   Projektą finansuoja Europos Sąjunga, jam skirta 35 994,00 eurų dotacija. 

   Projektas bus įgyvendinamas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d. Projekto metu 21 dalyvis (mokyklų vadovai ir mokytojai) turės galimybes dalyvauti savaitės trukmės kursuose Ispanijoje, Italijoje, Portugalijoje bei darbo stebėjimuose Čekijoje, Serbijoje ir Portugalijoje. 

   Dalyvaujant kursuose ir darbo stebėjimuose bus stiprinamas mokytojų profesinis kapitalas, rajono pedagoginė bendruomenė bus įgalinta projekto „Lyderių laikas 3“ pokyčio projekto keliamo tikslo - sukurti patyriminio ugdymo modelį rajone - įgyvendinimui ir tvarumui užtikrinti.

Informacija atnaujinta 2022-01-12, 11:52:09