Projektai

JAUNIMO ORGANIZACIJŲ IR NEFORMALIŲ GRUPIŲ

   Jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių teikiamų socialinių ir pilietinių iniciatyvų finansavimo konkursas (nuostatus, paraiškas galite rasti čia »). Konkurso tikslas - stiprinti jaunimo organizacijų ir neformalių jaunimo grupių, kaip savanoriškos veiklos pagrindu veikiančių asmenų, tenkinančių jaunimo užimtumo poreikį, skatinančių jaunų žmonių pilietinį aktyvumą, socialinę atsakomybę ir savanorystę.

   Paraiškos priimamos iki einamųjų metų lapkričio 15 d. Projektą įgyvendinti gali jaunimo organizacijos ir neformalios jaunimo grupės.

ATVIRŲ JAUNIMO CENTRŲ/ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ

   Raseinių rajono atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimo konkursas (nuostatus, paraiškas galite rasti čia »). Konkurso tikslas -  finansuoti atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.
Paraiškos priimamos vieną kartą per metus (metų pradžioje).  Paraiškas gali teikti įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jų filialas, atstovybė, kurių veiklos vykdymo vieta yra Raseinių rajone ir kurie savo organizacijos, įstaigos steigiamuosiuose dokumentuose (įstatuose, nuostatuose) prie veiklos tikslų yra pasitvirtinę, kad vykdo darbą su jaunimu.

MOKOMŲJŲ MOKINIŲ BENDROVIŲ

   Raseinių rajono savivaldybės mokomųjų mokinių bendrovių verslo idėjų finansavimas (konkurso nuostatus, paraiškos formas rasite čia »).

   Konkurso tikslas – skatinti jaunus žmones saugioje aplinkoje įgyti praktinių verslumo įgūdžių, pritaikyti turimas žinias bei gerinti socialinius, darbo komandoje įgūdžius. Konkurse gali dalyvauti mokinių mokomoji bendrovė, kuri turi išduotą leidimą veikti iš VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“. Konkursas skelbiamas ir paraiškos priimamos rudenį.


STEIGIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
Informacija ruošiama. 
Informacija atnaujinta 2022-03-28, 14:06:29