Jaunimo organizacijos

AKTYVIAI VEIKIANČIOS JAUNIMO ORGANIZACIJOS
 
Lietuvos moksleivių sąjunga Raseinių mokinių savivaldų informavimo centras
Tikslas – atstovauti moksleivių nuomonę ir vienyti moksleivius
Kontaktinis el. paštas: gudziiunaite.aiste@gmail.com
Narių skaičius: vienija 31savanorį
 
Raseinių liberalus jaunimas
Tikslas - Skatinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir atsakingą jaunimo dalyvavimą politiniame šalies ir regionų gyvenime
Kontaktinis el. paštas: raseiniulj@gmail.com
Narių skaičius: 30
 
AKTYVIAI VEIKIANČIOS NEFORMALIOS JAUNIMO GRUPĖS
Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazijos mokinių taryba
Tikslas – organizuoti ir vykdyti gimnazijos kultūrinius, sportinius, socialinius renginius, skatinti mokinių lyderystę, iniciatyvumą, kūrybiškumą, pilietiškumą ir savanorystę, vienyti juos bendrai veiklai.
Kontaktinis el. paštas: kamileb612@gmail.com
Narių skaičius: 20
 
Raseinių r. Ariogalos gimnazijos mokinių taryba
Tikslas – atstovauti moksleivių nuomonę, vykdyti apklausas, organizuoti laisvalaikį
Narių skaičius: 16
  
Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos gimnazistų savivalda
Tikslas -  planuoti ir organizuoti mokinių laisvalaikį, atstovauti mokinių nuomonę ir teikti siūlymus etikos, ugdymo procesui gerinti
Kontaktinis el. paštas: gudziiunaite.aiste@gmail.com
Narių skaičius: 21
 
Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos Mokinių taryba
Tikslas – atstovauti visų mokinių interesus. Veikla grįsta savanoriškumo principu. Savivaldos prioritetas – stiprinti bendruomeninius ryšius, skatinti mokinių socialinį aktyvumą ir užimtumą
Kontaktinis el. paštas: tytmoniene@gmail.com
Narių skaičius: 18
 
Raseinių Šaltinio progimnazija
Tikslas – atstovauti moksleivių nuomonę, vykdyti apklausas, organizuoti laisvalaikį
Narių skaičius: 32
 
 
AKTYVIAI SU JAUNIMU DIRBANČIOS ORGANIZACIJOS
Maltos ordino pagalbos tarnybos Jaunųjų maltiečių Raseinių grupė
Tikslas - suburti jaunus žmones ir padėti formuoti asmenybę per savanorišką veiklą socialinėje srityje. Tai yra ne tik pagalba silpnesniam ar sunkiau gyvenančiam, bet ir aktyvaus, socialiai atsakingo, kūrybingo ir veiklaus jaunimo auginimas. Svarbiausi savanorystės akcentai: socialinė veikla, dvasinis ugdymas, laisvalaikis bei mokymai
Kontaktinis el. paštas: agne.naujokaityte@maltieciai.lt
Narių skaičius: 15 narių
 
Kaimų bendruomenė „Steponkaimis“
Tikslas – spręsti aktualias iškylančias problemas bendruomenei, jos sprendžiamos teikiant projektus ir juos įgyvendinant. Yra organizuojami tradiciniai renginiai, kurie prigijo bendruomenėje (tradicinės šventės, valstybės dienų paminėjimai, susitikimus su žymiais žmonėmis). Bendruomenėje sėkmingai veikia atvira jaunimo erdvė, kurioje jaunimas 2 kartus per savaitę renkasi.
Kontaktinis el. paštas: audre.st.40@gmai.com
Narių skaičius: apie 15 jaunų žmonių
Socialinio tinklo paskyra: Steponkaimio bendruomenė
Informacija atnaujinta 2021-12-22, 16:58:38