Jaunimo reikalų koordinatorius ir jaunimo reikalų taryba

   Jaunimo reikalų koordinatorius - savivaldybės institucijoms padeda formuoti ir įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką. Jis yra tarpininkas tarp savivaldybės politikų, tarnautojų, institucijų/organizacijų ir jaunimo. Siekiant įgyvendinti savivaldybės jaunimo politiką, jaunimo reikalų koordinatorius koordinuoja ir inicijuoja jos įgyvendinimui reikalingas priemones, pagal poreikius vykdo jaunimo situacijos tyrimus. Siekiant tinkamai bendradarbiauti jaunimo reikalų srityje, teikia suinteresuotiems asmenims ir institucijoms informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybėje, bendradarbiauja su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentu ir kitomis institucijomis, savivaldybės jaunimo reikalų taryba, jaunimo organizacijomis ir neformaliomis jaunimo grupėmis, dalyvauja plėtojant bendradarbiavimą su užsienio šalių savivaldybėmis jaunimo politikos srityje.

Raseinių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatoriaus kontaktai:

Gintarė Žemgulė
Tel. (8 428)  41 551JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

   Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba - nagrinėja su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus ir teikia savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo, jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo prioritetų savivaldybėje, su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje susijusių teisės aktų projektų.

   El. paštas: rjrtaryba@gmail.com  

Raseinių rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudėtis

Pirmininkė Aistė Gudžiūnaitė, Jaunimo deleguota atstovė
Pirmininkės pavaduotoja  Dovilė Lukminaitė, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narė
Nariai:  Tadas Ambrozaitis, Jaunimo deleguotas atstovas
Gabija Arlauskaitė, Jaunimo deleguota atstovė
Agnė Armonaitė, Jaunimo deleguota atstovė
Simona Balbierienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus vyriausioji specialistė
Renatas Globys, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos atviro jaunimo centro metodininkas
Akvilė Juškienė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja
Skaistė Klizaitė, Jaunimo deleguota atstovė
Matas Skamarakas, Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys
Kamilė Stankūnaitė, Jaunimo deleguota atstovė
Ema Uosytė, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų ir informacinių technologijų skyriaus referentė

Protokolai:

2022-04-19 Protokolas Nr. (64.1)JR-3
2022-04-05 Protokolas Nr. (64.1)JR-2
2022-02-11 Protokolas Nr. (64.1)JR-1
2021-12-07 Protokolas Nr. ŠV7-12
2021-11-03 Protokolas Nr. ŠV7-10
2021-09-15 Protokolas Nr. ŠV7-9
2021-07-28 Protokolas Nr. ŠV7-8
2021-07-08 Protokolas Nr. ŠV7-7
2021-03-05 Protokolas Nr. ŠV7-1

Informacija atnaujinta 2022-04-27, 15:00:10